Privacyverklaring


Deze website is eigendom van www.thuisaanhetwerk.nl en wordt beheerd door Loid (Leinenga Office en Internet Development) te Groningen.

Bescherming van de privacy van alle gebruikers van de website www.thuisaanhetwerk.nl is van groot belang. Thuisaanhetwerk.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er voor zorg te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en beveiligd. Gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden zoals die in deze privacy verklaring zijn omschreven.

Doeleinden

Thuiswerkzoekenden
Het doel van het plaatsen van uw persoonlijke gegevens op onze site is om thuiswerkaanbieders in staat te stellen contact met u op te nemen. Wij vragen u het online inschrijfformulier in te vullen. De meeste velden zijn verplicht. Een niet volledig ingevuld inschrijfformulier wordt niet in behandeling genomen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de bemiddeling tussen thuiswerkaanbieders en thuiswerkzoekenden.

Daarnaast kan thuisaanhetwerk.nl uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van thuisaanhetwerk.nl gerelateerd nieuws.

Thuiswerkaanbieders
Voor het plaatsen van een vacature of het gebruikmaken van de cv database vragen wij uw bedrijfsgegevens. Deze gegevens gebruikt thuisaanhetwerk.nl voor facturatie en overige bedrijfsmatige communicatie.

Thuisaanhetwerk.nl zal gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij thuisaanhetwerk.nl daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Cookies

Thuisaanhetwerk.nl probeert het gebruik van cookies te beperken, maar we gebruiken ze wel om gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. Een cookie is een klein tekstbestand dat persoonlijke informatie verzamelt.  U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden

Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Thuisaanhetwerk is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van de andere internetsites met betrekking tot de privacy. Deze privacy verklaring geldt alleen voor informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

Wijzigingen

Thuisaanhetwerk.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Wij adviseren u regelmatig dit privacy statement te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. 

Vragen en verzoeken

Voor vragen of verzoeken over het privacybeleid van thuisaanhetwerk.nl kunt u een bericht sturen naar info@thuisaanhetwerk.nl

Op ons privacy beleid is het Nederlands Recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo.