FAQ


Op welke functiegroepen, thuiswerk vacatures en thuiswerk banen richt vacaturebank Thuisaanhetwerk.nl zich?
Thuisaanhetwerk.nl richt zich op de functiegroepen Commercieel, Financieel, HRM en Vastgoed.

Ben ik in loondienst als thuiswerker?
Meestal niet. Het kan zijn dat u met uw thuiswerkaanbieder afwijkende afspraken maakt maar doorgaans ontvangt u een vaste vergoeding voor het thuiswerk dat u verricht.  Dit kan per uur zijn of per afgewerkte opdracht. Steeds vaker verzoeken de opdrachtgevers de kandidaten die werken vanuit huis om een VAR (Verklaring Arbeids Relatie) in te vullen. Hiermee kan worden aangetoond dat er geen sprake is van een loondienstverband maar dat de thuiswerker als zelfstandige kan worden aangemerkt. Een andere optie is dat er gewerkt wordt met een fictief dienstverband. De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen, en u bouwt geen rechten op voor WW, ZW en WAO. Er is geen (fictieve) arbeidsovereenkomst wanneer de thuiswerker een eigen onderneming drijft of een zelfstandig beroep uitoefent

Wat is een VAR?
Een Verklaring Arbeids Relatie, deze kunt u downloaden via de website van de belastingdienst. Met deze verklaring toont u aan dat er tussen u en uw opdrachtgever geen sprake is van een dienstverband.

Welke bepalingen gelden er voor thuiswerkers met een arbeidsovereenkomst?
Kandidaten die thuiswerken met een arbeidsovereenkomst vallen doorgaans onder een cao. Datgene dat voor medewerkers geldt die bij de werkgever zelf werkzaam zijn, geldt in beginsel ook voor de medewerkers die werken vanuit huis. Voor thuiswerken gelden wel specifieke voorschriften voor hun arbeidsomstandigheden.

Wat geldt voor freelance thuiswerk?
In geval van freelance thuiswerk is er doorgaans geen arbeidsovereenkomst wanneer het gaat om incidentele arbeid die voor wisselende opdrachtgevers wordt verricht.
Wordt het werk voor één werkgever gedurende zekere tijd verricht, dan is er mogelijk ook geen arbeidsovereenkomst. Dat is het geval wanneer de freelancer (opdrachtnemer) werkzaam is in zijn eigen onderneming of volgens een vrij beroep. Daarbij zijn de volgende vragen van belang: Betreft het thuiswerk van enige omvang? Loopt hij zelf geen financieel risico? Gebruikt hij het materiaal en de machines van de opdrachtgever? Wordt hij doorbetaald tijdens feestdagen, ziekte en vakantie etc. en worden de arbeidstijden van hem bepaald? Des te meer vragen bevestigend worden beantwoord, des te groter is de kans dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.
Is er geen arbeidsovereenkomst, dan gaat het om een overeenkomst van opdracht (of aanneming van werk). Zowel voor de arbeidsovereenkomst, als voor de overeenkomst van opdracht geldt dat de werkgever of opdrachtgever aanwijzingen kan en mag geven. Dit instructierecht is vaak sterker aanwezig bij een arbeidsovereenkomst, terwijl als er (nagenoeg) geen instructierecht is, er ook geen arbeidsovereenkomst zal zijn.

Mag ik bijverdienen met thuiswerken in combinatie met een uitkering?
Ontvangt u al een uitkering dan is het belangrijk om naar de gevolgen te kijken van uw thuiswerk (bij)verdiensten voor deze uitkering. Uw ww uitkering kan bijvoorbeeld gekort worden. Informeer bij uw uitkeringsinstantie naar de mogelijkheden die u hebt om bij te verdienen.