Thuiswerken is nog steeds geen recht van werknemers, maar het begint wel steeds meer ingeburgerd te raken. De coronacrisis heeft daar een aardig handje bij geholpen, en nu zijn velen erachter gekomen dat het eigenlijk best goed kan en ook zo z’n voordelen heeft. Voor de werkgever scheelt dit in de te vergoeden reiskosten, maar hij heeft ook minder controle over jouw werkinzet en je werkomgeving. Welke verantwoordelijkheden heeft een werkgever eigenlijk als een werknemer gaat thuiswerken?

Informeren

Binnen de zorgplicht van de werkgever valt de verplichting om werknemers actief te informeren en instrueren wat betreft veilig en gezond werken. De werkgever moet dus in gesprek met de werknemer om samen te bespreken hoe het thuiswerken op een veilige en gezonde manier kan gebeuren, en wat de werkgever kan doen om de werknemer hierin te ondersteunen. Daarnaast hoort ook bij de zorgplicht dat een werkgever met thuiswerkende werknemers blijft communiceren over hun fysieke en mentale gezondheid.

Ergonomisch ingerichte werkplek

De zorgplicht van de werkgever om voor een ergonomisch ingerichte werkplek te zorgen, geldt ook in het geval van thuiswerken. Alleen kun je je afvragen in hoeverre het redelijk is dat de werkgever hier in voorziet. Deze kan immers niet voor alle medewerkers die wel eens thuiswerken nieuwe meubels en apparatuur aanschaffen. Wat de werkgever in plaats daarvan wel zou kunnen doen, is materialen ter beschikking stellen door ze uit te lenen. Zo kun je bijvoorbeeld een computer en toebehoren lenen van het werk.

Controleren

Controleren

De werkgever heeft het recht om tot op zekere hoogte de werknemer die thuiswerkt te controleren. Dat wil niet zeggen dat hij thuis over je schouder mag meekijken of een camera mag plaatsen om je in de gaten te houden. Maar er kunnen bijvoorbeeld wel afspraken gemaakt worden over productiviteit, en er kan steekproefsgewijs gebeld worden om te informeren naar waar de werknemer mee bezig is en welke vorderingen er gemaakt zijn. In het geval van ziekteverzuim kan de werkgever ook bij thuiswerkers een arbodienst inschakelen, zoals BAKXWAGENAAR.

Verplichtingen zijn er natuurlijk niet alleen aan de zijde van de werkgever, maar ook aan jouw kant als werknemer. Nadat je als werknemer met je werkgever gesproken hebt over hoe je op een veilige en gezonde manier kunt thuiswerken, heb je je hier ook aan te houden. Uiteraard word je ook geacht om tijdens je werkuren ook daadwerkelijk met je werk bezig te zijn en je best te doen om even productief te zijn als je geweest zou zijn als wel op de zaak gewerkt zou hebben.