Het aantal arbeidsongevallen is al jaren te hoog. Het aantal dodelijke slachtoffers ligt rond de 60 per jaar, dat is meer dan één slachtoffer per week! Om deze reden zijn verschillende maatregelen en wetten in het leven geroepen, waaronder de Arbowet. Deze verplichtingen zouden moeten bijdragen aan een veiligere werkomgeving.

Voor dit artikel zijn we het gesprek aangegaan met de eigenaar van Diks Process Support: Roy Diks. Hij is onder andere expert op het gebied van procesoptimalisatie en veiligheid op de werkvloer. Hij vertelt ons meer over een drietal veiligheidscertificaten voor bedrijven waarin hij is gespecialiseerd.

VCA-bedrijfs- en persoonscertificering

“Je kunt zowel een VCA-certificaat halen voor je bedrijf als voor jezelf. Ik focus mij op beide, om mijn klanten volledig te kunnen voorzien wanneer er met een traject gestart wordt. VCA staat voor ‘Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers’ en is heel simpel gezegd een veiligheidssysteem dat focust op veiligheid op de werkvloer. Hierbij komen verschillende invalshoeken terug waaronder risicobeheer, keuring van materialen en opleiding van het personeel. De VCA-bedrijfs- en persoonscertificering is erg breed en wordt in veel vakgebieden toegepast.”

Veiligheidsladder

“In tegenstelling tot de VCA-certificering, richt de Veiligheidsladder zich op één aspect: het veiligheidsbewustzijn. Dit is namelijk bij veel bedrijven nog steeds ondermaats. De invoering van de Veiligheidsladder werkt trapsgewijs van trede 1 tot en met trede 5. Iedere trede hoger in de ladder is een hogere mate van veiligheidsbewustzijn. Dit systeem is dusdanig belangrijk dat vanaf 2022 minimaal trede 2 verplicht is in de bouwsector. Dit komt mede doordat in deze sector nog steeds veel ongelukken gebeuren.”

ISO 45001

“Er is ook nog het ISO 45001 certificaat. Deze is net als het VCA-certificaat van toepassing op de gehele organisatie. Het verschil tussen het ISO 45001 certificaat en het VCA-certificaat zit in de benadering van veiligheid. Waar het bij VCA concrete regels zijn, geeft het ISO 45001 certificaat meer inzicht in het raamwerk dat nodig is om te voldoen aan de veiligheidsregels. Er is bij ISO 45001 nog ruimte voor eigen interpretatie en invulling.“

Tot slot zei Roy Diks nog het volgende: “Ik merk dat er nog steeds te weinig aandacht is voor veiligheid op de werkvloer. Veiligheid leidt niet alleen tot een lager ziekteverzuim, maar draagt ook bij aan hogere efficiëntie. Bovendien staan de certificaten goed richting (potentiële) klanten. Ik zie gelukkig steeds vaker dat bedrijven de stap nemen en zich willen laten certificeren. Ik denk ook dat het goed is dat steeds meer certificaten verplicht worden. Uiteindelijk willen we allemaal dat veiligheid op de werkvloer een serieus onderwerp wordt”.

Bent u benieuwd hoe u zich kunt certificeren? Neem contact op met Diks Process Support en zij kunnen u begeleiden tijdens het behalen van uw veiligheidscertificaten.