Menig huishouden heeft het afgelopen jaar te maken gekregen met verminderde inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, bedrijven zijn failliet gegaan of het aantal opdrachten is sterk verminderd. Voor ondernemers heeft de overheid in 2020 al verschillende regelingen in het leven geroepen. Voor huishoudens waar een substantiële terugval in inkomsten is als gevolg van corona mogen gemeenten nu op last van de overheid de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) toepassen.

Niet alleen voor ondernemers

Belangrijk is om op te merken dat de TONK-regeling wel ten bate van ondernemers kan komen, maar niet alleen voor ondernemers bedoeld is. Ook huishoudens zonder ondernemer kunnen een aanvraag doen om gebruik te maken van TONK-regeling wanneer zij een substantiële terugval van inkomsten ervaren. De regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat men gewoon de vaste lasten kan blijven betalen en niet als gevolg van de huidige situatie bijvoorbeeld hun huis hoeven te verliezen. Wel is het de bedoeling dat er mensen gebruikmaken van de regeling waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Afhankelijk van situatie én gemeente

TONK is geen inkomensondersteuning, maar hangt af van je situatie. De gemeente kijkt bij de toekenning van de regeling en de hoogte van het te verkrijgen bedrag onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op dit moment en welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen. Gemeenten kunnen daarbij zelf de regels bepalen. Dat wil zeggen dat het per gemeente kan verschillen wie er in aanmerking komt voor de regeling en hoeveel geld zij kunnen krijgen. Sommige gemeenten doen daarbij een partnertoets, waardoor er meer aanvragers afvallen, en ook het percentage van vermindering van inkomsten waarbij je aanspraak kunt maken op de regeling kan verschillen. Maar een voorbeeld uit de praktijk is dat een huishouden 250 euro van de gemeente kan ontvangen bij inkomstenterugval van 30 procent. Deze tegemoetkoming is natuurlijk niet enorm, waardoor het voor sommigen alsnog nodig kan zijn om een persoonlijke lening af te sluiten om tijdelijk het gat te kunnen dichten.

Inventarisatie van je vermogen

Inventarisatie van je vermogen

Een aantal zaken wordt onder de loep genomen door de gemeente wanneer je een aanvraag voor de TONK-regeling doet. Ten eerste moet geconstateerd worden dat vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald kunnen worden. Daarbij wordt alleen gekeken naar direct beschikbaar privévermogen. Je woning telt dus niet mee, maar wel je bankrekeningen, contant geld, cryptovaluta en effecten zoals beleggingsrekeningen, aandelen en obligaties. De vermogensgrens zelf mogen gemeenten zelf vaststellen. Wel geldt overal dat de minimumleeftijd van de aanvrager 18 jaar moet zijn.

Zit jij dus in een situatie dat je ook met alle opties voor werk vanuit huis die op deze website beschreven staan aanzienlijk minder inkomen kunt genereren dan vóór corona? Dien dan een aanvraag in voor de TONK-regeling bij je gemeente.