Het moment dat jij merkt dat jouw bedrijf zodanig is gegroeid dat je werknemers moet gaan aannemen, kom je in aanmerking voor het preventief medisch onderzoek (PMO). Wat dit precies inhoudt en welke kosten je mag verwachten, lees je in dit artikel.

Wat is het preventief medisch onderzoek

Het preventief medisch onderzoek brengt de gezondheidsrisico’s van jouw medewerkers in kaart. Deze risico’s zijn niet alleen werk gerelateerd, maar ook in de privé-situatie wordt er een beeld gevormd van de risico’s op het gebied van mentale en fysieke gezondheid. De reden hiervan is dat jij als werkgever een zo compleet mogelijk beeld krijgt van het welzijn van jouw medewerkers en op de hoogte wordt gebracht van de manier waarop jouw medewerkers met hun gezondheid omgaan. Het onderzoek geeft jou niet alleen inzicht hoe het gesteld is met de gezondheid, maar is ook de manier om tips te geven om te werken aan hun gezondheid. Het voordeel van gezonde medewerkers is niet alleen minder verzuim, maar ook een hogere productiviteit. Bovendien zijn gezonde medewerkers ook gelukkiger, en dat is wat je uiteindelijk wil als werkgever.

Waarom vindt er een preventief medisch onderzoek plaats?

Waarom vindt er een preventief medisch onderzoek plaats

Je hebt als werkgever eigenlijk geen keuze hierin. Het aanbieden van het PMO aan jouw werknemers is namelijk verplicht sinds 2012 volgens de Arbowet.

In de Arbowet staat namelijk het volgende: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Hoewel het aanbieden van preventief medisch onderzoek verplicht is, is deelname van medewerkers aan dit onderzoek wel vrijblijvend. Er zijn echter wel uitzonderingen hierbij. Bepaalde branches waarin fysiek zwaar werk plaatsvindt, zoals bouw, luchtvaart en scheepvaart dienen wel altijd een medisch onderzoek aan te bieden. Bij de politie is onder andere een psychisch onderzoek verplicht bij de medewerkers.

Hoeveel kost het preventief medisch onderzoek?

Hoewel je als werkgever het welzijn van jouw medewerkers uiteraard als prioriteit ziet, omdat je wilt dat jouw medewerkers gelukkig zijn, is de grote vraag wel hoeveel kosten hierbij komen kijken. Het PMO is voor jouw eigen rekening. Deze kosten verschillen per onderzoek en wat je onderzocht wilt hebben.

Hoe krijg je een beeld van de kosten?

Om een beeld te krijgen van de kosten dien je een vragenlijst in te vullen waarin je je doelstellingen, risico’s en jouw budget doorgeeft. De basiskosten van een PMO variëren van een paar tientjes tot honderden euro’s voor een compleet pakket. Het is verstandig om van tevoren te bedenken welk pakket het beste past bij jouw bedrijf en dit is afhankelijk van het welzijn van jouw medewerkers.

De investering in een preventief medisch onderzoek kan hoog oplopen in de kosten, maar mocht een van jouw medewerkers langdurig ziek worden, dan kun je mogelijke langdurige uitval alsnog met het PMO voorkomen.

Voordat je een beslissing maakt, is het verstandig om dit met de ondernemingsraad te bespreken, die jou van advies kunnen verzien over welk PMO het meest passend is bij jouw bedrijf.